Wintermaaiwerk De Luizenbult, Zuidlaardermeer

Wintermaaiwerk De Luizenbult, Zuidlaardermeer

Periode: Maart 2014
Opdrachtgever: Het Groninger Landschap

Aan de noordoostkant van het Zuidlaardermeer ligt een paaiplaats voor vis waarin een aantal grote eilanden liggen. Deze eilanden herbergen een grote kokmeeuwenkolonie van enkele honderden broedparen. Ook andere bijzondere soorten als zwartkopmeeuwen en flamingo’s worden hier wel gezien. Bij strenge winters is er de mogelijkheid om de eilanden te bereiken. Deze mogelijkheid gebruikt Boomvalk Groot Groenbeheer om de eilanden in de winter te maaien, zodat de vogels in het voorjaar weer een schone en kale locatie hebben om hun nesten te herbergen.

Het maaien van de Luizenbult is ecologisch een onverwacht succes gebleken. De uitvoering van wintermaaiwerk bij strenge winters heeft enorme resultaten afgeworpen en heeft Stichting Het Groninger Landschap doen besluiten om ook bij het uitblijven¬†van een strenge winter de eilanden te gaan maaien. Dit hebben we gedaan, door de eilanden te bereiken met een ponton (drijvend platform). Hiermee hebben we de machines overgevaren van eiland naar eiland, met “overtochten” van soms 100 meter. Zo bleek het maaibeheer ook uitvoerbaar zonder strenge vorst. Dit was voor beide partijen een succesvol verlopen plan.

← Alle referenties