Over Boomvalk Groot Groenbeheer

over-boomvalk Boomvalk Groot Groenbeheer is het bedrijf van Michel Hut. Ik ben flexibel inzetbaar voor overheden, instellingen, bedrijven en particulieren, voor het ecologisch verantwoord onderhoud van groot- en kleinschalig groen, natte gebieden, parken, erven en boomgaarden. Ik voer een breed scala aan werkzaamheden uit, zoals maaien, kappen, snoeien, verschralen, rasteren, aanplanten en meer. Dit doe ik op de schaal van boerenerven en (natuur-)tuinen tot grote natuurgebieden en alles er tussenin. Ook hovenierswerk behoort dus tot de mogelijkheden. Door kleinschalig te blijven wil ik in persoonlijk contact met mijn opdrachtgevers werk op maat leveren en kan ik flexibel inspelen op ieders behoefte.

Visie & filosofie

Mijn uitgangspunt is respect voor het leefmilieu, duurzaamheid en het bevorderen van biodiversiteit. Daarbij streef ik ernaar om zoveel mogelijk gebruik te maken van streekproducten en natuurlijke materialen in mijn opdrachten. Ik werk met de natuur mee en help deze waar nodig een handje om een veelzijdig landschap te creëren, waar niet alleen de meest geziene soorten floreren, maar ook de planten (en als gevolg, dieren) die we niet meer zoveel zien in Nederland. Zo kan een veelzijdig landschap ontstaan met een grote natuurlijke waarde, waarin ruimte is voor mens en dier.

Ecologisch en botanisch natuurbeheer leidt tot een afname van dominante onkruiden zoals pitrus, braam en rietsoorten en zorgt het voor een grotere diversiteit van waardevolle plantensoorten: in bermen bloeien weer boterbloemen, fluitenkruid, pinksterbloemen en klavers. In hooilanden keert de dotterbloem, de koekoeksbloem en munt terug. Ook ontstaat een meer soortenrijke paddenstoelenflora.

Het resultaat is een biologisch rijk gebied met spontane ontwikkelingen en een op termijn minder kostbaar beheer. Opdrachtgevers zijn tevreden, burgers en toeristen genieten en agrariërs zijn enthousiast. De natuur wordt rijker en het milieu wordt schoner. Dat is waar Boomvalk voor staat.

Over eigenaar Michel Hut

Toen hij zes jaar oud was, had hij al zijn eigen planten- en bloementuin en kende Michel Hut van diverse planten ook de Latijnse naam uit het hoofd. Met zijn vader ging hij vaak op pad, de natuur in. Vogels kijken; sporen zoeken van dieren en planten. Zijn belangstelling voor de natuur heeft geleid tot een beroepsopleiding in het groenbeheer en tot de keuze voor een eigen bedrijf. Het uitgangspunt voor zijn manier van werken is respect voor het leefmilieu, duurzaamheid en het bevorderen van biodiversiteit.

Naast zijn beroepsgerelateerde opleiding kan Michel putten uit ruime werkervaring bij onder andere Landschapsbeheer Groningen en Ecoplan / Gradiënt. Als zelfstandige ondernemer heeft hij projecten uitgevoerd in opdracht van Stichting Het Groninger Landschap, Staatsbosbeheer, gemeenten, provincies, stichtingen en particulieren. Een selectie aan referentie-projecten vindt u hier.