Herstellen poel Marum met nieuw toekomstplan

Herstellen poel Marum met nieuw toekomstplan

Periode: Oktober 2015
Opdrachtgever: Particulier

Een poel bij Marum was bijna volledig dichtgegroeid en overbegraasd. Boomvalk heeft deze in overleg met de klant in ere hersteld door de poel uit te baggeren. Daarnaast wordt de poel nu omheind zodat begrazing geen schade en ongewenste verrijking meer kan veroorzaken. We hebben er een dam in gemaakt om het waterpeil nu kunstmatig te kunnen beïnvloeden. Er is gekozen om klein materieel te gebruiken, om de bodem in de omgeving zo weinig mogelijk te verstoren. De verwachting is dat door botanisch maaibeheer toe te passen, er een soortrijke hergroei ontstaat met verschillende kruiden, zegges en oeverplanten.

← Alle referenties