Ecologisch maaibeheer De Bloemert Midlaren

Ecologisch maaibeheer De Bloemert Midlaren

Periode: Augustus 2009
Opdrachtgever: Het Groninger Landschap

Op de grens van Groningen en Drenthe ligt in de westelijke oeverlanden van het Zuidlaardermeer een bijzonder natuurgebiedje. Oorspronkelijk werd dit terreintje van grondwater en oppervlaktewater voorzien, maar tegenwoordig is regenwater het dominante watertype. Door de bijzondere hydrologische ligging en het uitblijven van een intensief agrarisch gebruik heeft zich een veenmosrietland ontwikkeld met plantensoorten als waterdrieblad, draadzegge, kamvaren, moerasviooltje en veldrus. Ook komt rood viltmos, slank veenmos en gewimperd veenmos voor. Een aantal decennia terug was het terreintje nog rijk aan soorten van mineraalrijke omstandigheden als dotterbloem, maar de laatste decennia zijn deze soorten vrijwel allemaal verdwenen door het afnemen van de invloed van mineraalrijk water. Het terrein was al dertig jaar lang verlaten, waardoor het een verruigde indruk maakte. Sinds 2007 wordt het terreintje weer jaarlijks gemaaid. Dit gebeurt met aangepast materiaal om de kwetsbare vegetatie niet te beschadigen. Een trekker zou het terrein onherstelbaar beschadigen. Omdat het terrein een slechte ontsluiting heeft wordt het maaisel ter plaatse op jaarlijks gebruikte hopen in de bosrand verwerkt, waar het verteert. Deze hopen zijn een bron van leven voor andere soorten, zoals muizen, amfibieƫn, insecten etc.

Als er niet gemaaid wordt zal door een natuurlijke ontwikkeling van het terrein het gebiedje uiteindelijk veranderen in Elzenbroekbos. Op zichzelf is dit een natuurlijk fenomeen, maar deze ontwikkeling vindt momenteel op grote schaal in Nederland plaats, terwijl oude bijzondere graslandtypes in hoog tempo verdwijnen of zijn verdwenen. Daarom heeft Het Groninger Landschap de diensten van Boomvalk Groot Groenbeheer ingeschakeld om het maaibeheer op deze kansrijke locatie te hervatten. Het Groninger Landschap is zeer tevreden over het resultaat van het hervatte maaibeheer. Meer informatie: www.groningerlandschap.nl

← Alle referenties