Ecologisch & natuurbeheer

ecologisch-natuurbeheer-maaienBoomvalk Groot Groenbeheer zet zich in voor ecologisch en duurzaam beheer van allerhande gebieden in Groningen, Friesland en Drenthe. Van kleine en grote natuurgebieden tot bossen, parken, bermen, oevers, plas- / drasgebieden en meer, inclusief moeilijk te bereiken plaatsen. Van het uitdenken van het plan tot de realisatie en de doorontwikkeling op lange termijn: Boomvalk verlicht uw kijk op groen.

Ecologisch maaien

Voor mij is de natuur het voorbeeld. Door spontane ontwikkelingen daarin bij te sturen of te versnellen, ontstaat er variatie in soorten- en vormenrijkdom. In mijn werk gaat het om het proces van afwegen en bijsturen – niet door tegen de natuur in te gaan, maar juist door met de natuur mee te werken. Door het verminderen van de aanwezigheid van dominante onkruiden ontstaat uiteindelijk een landschap in harmonie met de omgeving en een rijke biodiversiteit. Vaak zorgt ecologisch maaibeheer er daarnaast voor dat er minder onderhoud nodig is op langere termijn. Toeristen en natuurliefhebbers kunnen genieten van de prachtige, diverse omgeving terwijl vogels en andere dieren er een optimale leefomgeving aan hebben.

Bij ecologisch en botanisch maaibeheer werk ik overwegend met kleine machines, zodat er geen bodemverdichting ontstaat. Door de inzet van lieren kan bodem- en valschade voorkomen worden. Ook heb ik oog voor het onderhoud van plas- en drasgebieden, bijvoorbeeld de waterruigtes bij rietlanden, moerasgebieden of andere natte gebieden zoals meertjes, plassen en poelen. Vogels kunnen door verantwoord beheer genieten van het water en de drassige plekken rondom waterplaatsen bieden een goed leefmilieu voor tal van diersoorten.

Berm- en oeverkantenbeheer

Bij het ecologisch berm- en oeverkantenbeheer heb ik speciale aandacht voor de ecologische knooppunten zoals oevers, bermen, graslanden, poelen en bosjes. Die vormen vaak de laatste wijkplaats voor bepaalde dieren en planten. Dankzij ecologisch bermbeheer kan die specifieke flora en fauna niet alleen blijven bestaan, maar zich ook verder ontwikkelen. Er ontstaan stabielere vegetaties met meer plantensoorten, wat weer vlinders, insecten en andere dieren aantrekt. De variatie in vorm, kleur en structuur doorbreekt de monotonie waar nu vaak sprake van is en brengt kleur aan de omgeving. De zichtbaarheid van bermen en oevers is tevens een geschikt middel om het natuurbewustzijn te vergroten.

Afrastering en hekwerk

De invloed van grazende dieren op een biotoop kan groot zijn: de mest verrijkt een gebied (soms ongewenst) en het grazen zelf kan ten koste gaan van de planten. Het slim inzetten van afrastering kan dus uitkomst bieden. Ik verzorg dit graag, en het liefst op een natuurlijke manier die past in de omgeving. Mijn ervaring met houtbewerking komt van pas om unieke, mooie afrastering te verzorgen die geen smet is op het totaalplaatje, maar juist een aanvulling.